Make your own free website on Tripod.com

    GOLOSJEMENJAČE

     Golosjemenjače su starija i primitivna skupina sjemenjača. Odreda to su drvenasti oblici. Obuhvaćaju manji broj vrsta za razliku od kritosjemenjača, ali unatoč tome imaju veliki značaj u izgradnji biljnog pokrova. Njihovi sjemeni zameci su smješteni otvoreno na plodnim listovima. Dijele se na :

a) Četinjače

    Naziv četinjače dolazi od izgleda i građe njihovih, najčešće tvrdih igličastih listova koji su u pravilu vazdazeleni. To su, ponekad vrlo visoka, stabla ili grmovi, rasprostranjeni uglavnom sjevernom hemisferom. Susrećemo ih najčešće u okviru šumske vegetacije. U hrvatskoj flori zastupljeno je dvadesetak vrsta, unutar porodica :1. borovi

                                                                                                                                        2. čempresi

                                                                                                                                        3. tisa. 

    Među četinjače također spadaju najstarija živuća ( do 4000 godina) i najveća stabla današnjice, mamutovci - izgrađuju šume u planinskom području zapadnih dijelova Sjeverne Amerike.

b) Perastolisnate sjemenjače

     Imaju peraste listove. Zastupljene su unutar porodica : cikadine i kositrenice.

 

Golosjemenjačama pripadaju i brojne vrlo različite izumrle golosjemenjače. Mnoge su bile u Zemljinoj prošlosti velika stabla koja danas nalazimo u debelim naslagama kamenog ugljena. Među njima su i predci kritosjemenjača.

 

              ... više o ...               

 

 povratak na prethodnu stranicu