Make your own free website on Tripod.com

       KRITOSJEMENJAČE

         Kod kritosjemenjača sjemeni zameci zatvoreni su u posebnom organu koji se zove plodnica. Na taj način oni više nisu u izravnom dodiru s okolišem, oni su skriveni pa otuda i njihovo ime kritosjemenjače. Plodnica je organ koji sjemenim zamecima pruža dodatnu zaštitu, a razvija se u cvijetu, kao dio tučka. Prilikom razvitka sjemenki iz plodnice razvija se plod. Prije upoznavanja značajnijih predstavnika kritosjemenjača, upoznat ćemo građu i zadaću njihovih organa :  

      * Generativni organi

       Cjelokupna građa generativnih organa podređena ja samo tome da dođe do što uspiješnije kombinacije genetičkih osobina dvaju roditelja i do što uspiješnijeg razvitka nove biljke. Dakle, oni služe za razmnožavanje kritosjemenjača.           To su : - cvijet

            - plod   

      * Vegetativni organi

      Razvijaju se iz klice, a njihova funkcija je da omoguće preživljavanje biljke. To su : - korijen

                                                                                                                                            - stabljika          

                                                                                                                                            - list                     

                         

... više o predstavnicima kritosjemenjača ...   

 

 povratak na predhodnu stranicu