Make your own free website on Tripod.com

   RAZNOLIKOST KRITOSJEMENJAČA

    Prilagodbom na različite oblike oprašivanja, osigurano je stranooprašivanje, pa time i stranooplodnja. Iako su se prve kritosjemenjače razvile u toplim klimatskim predjelima, prilagođene oprašivanju kukcima, one su, posjedujući brojna pozitivna genetička obilježja, uspješno krenule na osvajanje cijele zemaljske kugle. Stoga nije čudno da su prevladale brojnošću i raznolikošću svojih vrsta, kojih je danas preko 250 000.

    Prilagodile su se svim područjima na Zemlji, rasprostranile su se na svim geografskim širinama i visinama. Prilagodile su se najrazličitijim klimatskim uvijetima, a mnoge su se prilagodile i životu u vodi pa ih najviše nalazimo u slatkim vodama, ali poneke žive isključivo u moru. Da bi mogle odgovoriti na tako različite zahtijeve okoliša, kritosjemenjače su se nužno mijenjalei razvijale u najrazličitije oblike (pozitivne mutacije). Tijekom vremena one su zauzele sve ekološke niše.

   Kritosjemenjače se dijele na dva razreda :

1. razred  DVOSUPNICE ( osobine, vrste )

2. razred  JEDNOSUPNICE (osobine, vrste )

 

povratak na predhodnu stranicu